ÚVOD

 

PROFYLAX je originální český software.

Je to výkonný systém typu CMMS (computerized maintenance management systems) / EAM (enterprise asset management), s implementovanými moduly jako jsou SKLAD, ZAKÁZKY, OBJEDNÁVKY, DIAGNOSTIKA a další. Je určen mj. pro podniky, které potřebují plánovat a řídit údržbu strojů i ostatních údržbových jednotek. Profylax je ryze český produkt, na trhu od roku 2004. Vývoj Profylaxu je nepřetržitý, tzn. neustále se snažíme reagovat na požadavky našich zákazníků a tím jsme se stali významným konkurentem podstatně dražších zahraničních systémů údržby, o čemž svědčí více než 300 instalací nejen v ČR a SR.

Co Profylax mimo jiné umožňuje?

 • Získat kompletní přehled o položkách údržby
 • Plánovat automaticky jednotlivé druhy údržby s možností přeplánování
 • Získat kompletní přehled o provedených údržbách a nákladech na ně
 • Řízení a plánování údržby dle předchozích statistik
 • Tisk plánu, pracovních příkazů a desítky dalších tisků
 • A mnoho dalších funkčností

Co Vám přinese zavedení Profylaxu?

Bezprostřední přínosy

 • Zlepšení běžné práce údržby
  • Jednoduché vytváření, tisk a změny pracovních příkazů
  • Snadný zápis do evidence hotové údržby
  • Možnost okamžitých zásahů do obsahu plánované údržby
  • Vylepšení komunikace v okruhu lidí, kterých se údržba týká
  • Jednoduché změny v systému údržby při nových strojích nebo požadavcích
  • Připomínání nejbližších akcí
  • Snadný běžný reporting pro vyšší stupeň řízení
 • Vylepšení plánování údržby
  • Plán lze kdykoliv přehledně zobrazit nebo vytisknout v mnoha formách
  • Do plánu lze zařadit nejen preventivní údržbu, ale i plánované opravy
  • Pro slaďování plánu údržby s plánem výroby je okamžitě k dispozici plán odstávek
  • Plán lze okamžitě pružně měnit a hledat tak optimální variantu
  • Lze okamžitě získat rozbory plánu, např. využití kapacit, které jsou podstatné pro řízení
  • Nikdy se už v plánu nemůže zapomenout na nějakou údržbu, která se např.kvůli něčemu stále odsouvá, co je jednou ke strojům zapsáno, to se do plánu vždycky dostane

Dlouhodobé přínosy

 • Rozbory údržby za delší období
  • Možnost kontroly nákladů na údržbu až k jednotlivým strojům, takže lze zjistit extrémy a také postupně vybudovat reálnější kalkulaci nákladů na výrobu
  • Možnost kontroly mzdových nákladů a nákladů na externí dodavatele, podklady pro případný outsourcing nebo proti němu
  • Možnost stálé „nenásilné“ kontroly využití kapacit
  • Jednoduché doložení provádění preventivní údržby (např. pro ISO audit)
  • Okamžité zjištění nežádoucích výkyvů v údržbě při prodlužování period preventivní údržby
  • Při nutnosti snížit náklady na údržbu lze lépe najít místa, kde snížení nákladů nevede k přílišnému zvýšení rizika
  • Možnost testování důsledků podnikatelských záměrů z hlediska údržby
 • Organizace znalostí o údržbě
  • Snížení rizika z nezastupitelnosti klíčových osob
  • Jednodušší předatelnost agendy, rychlejší zapracování nových lidí
  • Ideální pro řízení metodou „open book management“ a pro doladění hranice mezi nejnižší TPM úrovní a odbornou preventivní údržbou
 • Stále se zlepšující systém
  • Jakmile se přijde na nějaké vylepšení postupu údržby, zapíše se to do popisu a už se to automaticky zařadí do pracovních příkazů
  • Jednoduchá aktualizace všech důsledků při změnách – zařazení nového stroje a jeho údržby do už existujícího plánu, prodloužení nebo zkrácení period

Jaké má Profylax přínosy pro koncové uživatele?

Přínosy pro běžné údržbáře:

 • Přehledné a jasné pracovní příkazy
 • Průkaznost provedení práce
 • Jistota – jednoduchá opora při případných sporech, co měli a neměli udělat
 • Jednoduchý zápis poznámek, které se nemohou na prac.příkazu ztratit
 • Lepší organizací práce by se měl snížit nápor na volný čas a měla by se snížit i nepředvídatelnost zásahů

Přínosy pro mistry a vedoucí údržby

 • Rychlé plánování a přeplánování
 • V plánu už nikdy nelze zapomenout na něco, co už jednou je v evidenci
 • Rychlý a obsažně jistý reporting pro vyšší úrovně řízení
 • Jasné řízení a evidence práce údržbářů pomocí pracovních příkazů
 • Připomínání nejbližších akcí
 • Organizace znalostí do jednoho místa

Přínosy pro vedoucí výroby

 • Komfortní negociace plánování výroby kontra plánování údržby
 • Přehledný a obsažný reporting plánů údržby
 • Okamžitá dostupnost aktuálního plánu údržby na síti
 • Mnohem lepší předatelnost a zastupitelnost práce mistra údržby

Přínosy pro vrcholové řízení

 • Možné rozbory trendů v podnikové údržbě za delší období
 • Kontrola výše nákladů na údržbu až k jednotlivým strojům, lidem a úkonům
 • Kontrola účelnosti nákladů na údržbu
 • Umožňuje předvídat důsledky většího manévru ve výrobě
 • Jednoduché doložení provádění preventivní údržby (např ISO audit)
 • Jednoduché zapojení údržby do nově budovaných moderních systémů řízení
 • Významné snížení rizik v oblasti údržby