PROFYLAX

 
Lingvistická poznámka

PROFYLAX je slovo staré nejméně tři tisíciletí, ale nejspíš ještě starší.

Víte, jak se kdysi psalo ve staré řečtině?

 

π                                                            Π

ρ                                                      Ρ

ο                 omíkron                 Ο

φ                                        Φ

ύ            ýpsilon            Ύ

λ         lambda        Λ

α        alfa        Α

ξ      ksí     Χ

 

Jeho původní význam byl „přední stráž“. Označovali se tak vojáci, kteří měli za úkol jako první objevit nepřítele a varovat před ním ostatní tak brzo, jak jen to bylo možné.

 

φ ύ λ α ξ    (fýlax) znamenal samotného strážce

φ ΰ λ ή       (fýlé, posl.písmeno je éta) znamenal pak přímo lid, kmen nebo později vojenský oddíl.

 

V klidnějších a bohatších časech sloveso προφυλάσσω (profylásso) získalo vedle významu „být před něčím na stráži“ i medicínský význam „předem se chránit, střežit se, učinit předem opatření k ochraně“. V tomto významu přešlo do latiny, protože Římané se lékařskému umění v podstatě kompletně naučili od Řeků. A odtud pochází jeho dnešní všeobecně rozšířené používání i mimo medicínu, profylaxe jako preventivní opatření, bez kterých by mohlo dojít k výrazným škodám.

 

Tak nezapomeňte, Váš dobrý přední strážce se jmenuje:

             προφύλαξ