MOTIVACE

 

PROČ VLASTNĚ NĚCO MĚNIT V PODNIKOVÉ ÚDRŽBĚ?

Na první pohled se zdá, že údržba je zvládnutá podniková agenda, na které není co zlepšovat a u které ani není k nějakému zlepšování vážný důvod. Od určité velikosti se podniku prostě vyplatí zaměstnávat vlastní údržbáře, kteří jsou schopni okamžitě zasáhnout při poruše ohrožující rutinní běh výroby. Pokud údržbáři neřeší havárii, pracují na preventivních akcích. Mažou, měří a seřizují, vyměňují opotřebované díly. Je to běžná věc, které není potřeba věnovat zvláštní pozornost, řeknete si, pro podnik je podstatný třeba marketing nebo včasná inovace výroby.

Samozřejmě –   podnik, který nemá v pořádku marketing nebo který vyrábí zastaralé výrobky, je na cestě do pekel a vylepšením údržby si příliš nepomůže. Ovšem tak jako by státy měly splácet své dluhy v obdobích hospodářského růstu, tak i podniky zdravé a silné by se měly v normálních časech věnovat správě rizik, které by mohly jejich dobrou pozici v budoucích těžších dobách ohrozit.

 

zastarale vedená údržba   představuje značné riziko, které se nevyplatí přehlížet.

 

Podle literatury nákladynaúdržbu činí 6 až 10% obratu výrobních podniků. Jak velké jsou náklady na údržbu ve vašem podniku, jste na špičce nebo chvostu pelotonu? Jste schopni to s rozumnou mírou přesnosti zjistit? Máte dostatečnou jistotu, že účetní evidence nákladů odpovídá realitě? Rozklíčování nákladů v účetnictví bývá často vedeno snahou o co nejjednodušší získání účetních dat, protože „Proč si přidělávat práci, když to nikdo po mně nechce a zkontrolovat se to ničím nedá, stačí, že mám vedoucím potvrzeno, že tenhle náklad patří do střediska údržby“, že. Jste bez enormního nárůstu objemu dat v účetnictví schopni zjistit, jaké náklady se věnovaly přímo jednotlivým strojům či linkám? Zjistíte, kolik z nich činily náklady na opravy poruch, kolik náklady na plánovanou preventivní údržbu, kolik z toho činily náklady na materiál a na externí služby? Jak ale pak vypátráte, kde by mohly být v nákladech rezervy, až budete opravdu potřebovat šetřit? Takovéto informace lze dobře zjistit jen z delších časových řad, jinak můžete říznout hodně vedle.

Jste schopni zkontrolovat, zda plat údržbářů odpovídal účelně vykonané práci? Museli opravdu pracovat o víkendech a svátcích, nedalo se to naplánovat lépe? Víte, jestli se věnovali preventivní údržbě strojů, jejichž havárie by mohla totálně poškodit výrobu, nebo jestli se honili za drobnostmi, jejichž riziko při havárii se blíží nule? Nikdo vás přece nemusí poučovat, že nikoli náklady, ale následky nezvládnutého prostoje kvůli havárii mohou být právě z hlediska marketingu fatální. Ale máte přitom třeba znalosti o údržbě natolik systematicky uspořádány, aby se v nich vyznal i narychlo určený zástupce, když ostřílený mistr údržby v nevhodnou chvíli onemocní nebo je na dovolené?

Často se setkáváme s názorem: „Je nám celkem jedno, jak údržba pracuje, hlavně když má výsledky. Když výroba jede bez poruch a prostojů a  náklady na údržbu nepřekročí   určené meze, je všechno tak, jak má být.“ Jenže   –  vědí tito manažeři, čím to je, že výroba jede bez poruch a prostojů? Dokud korytem řeky teče jen málo vody, není divu, že ji i chatrné břehy mezi sebou udrží… Nekvalitu preventivní údržby tak můžete poznat až tehdy, když potřebujete ve výrobě udělat nějakou výraznou změnu – zvládnout neobvyklý nápor, rychle přejít na nový výrobek.

Nejde tedy jen o to, zda začnete s moderním vedením údržby, jde hlavně o to kdy začnete. Čím dříve se vaše databáze začne plnit přesnými daty o vykonaných údržbách a opravách poruch, tím dříve budete schopni je začít využívat. Zázraky se nedějí – než vám databáze začne opravdu pomáhat, musíte ji poctivě používat aspoň rok!

 

Připojte se k uživatelům Profylaxu včas !

 

Porovnejte jeho cenu s cenou rizika, které bez moderně vedené údržby podstupujete !