Novinka – Právo na převzetí a vyřízení Hlášení pouze zadavatelem

Přinášíme Vám další novinku, díky které lze rychle a pohodlně přednastavit, aby Hlášení mohl vyřizovat a přebírat pouze ten, kdo dané Hlášení vytvořil. 

Doposud bylo zapotřebí pro každého uživatele vytvářet samostatný filtr, což při větším počtu uživatelů nebylo zrovna uživatelsky přívětivé – proto máte nyní možnost použít jednoduchý filtr, který je popsán níže:

 

 

 

V Seznamu Hlášení postačí vytvořit univerzální jeden filtr, který se následně aplikuje všem vybraným uživatelům.

Filtr je: „Kdo=CurrUis“ na velikosti písmen nezáleží, např, tedy lze zadat i „curruis“ nebo „CURRUIS“.

 

Po vytvoření a uložení filtru do databáze můžete přidělit toto právo jednotlivým uživatelům v menu Servis -> Práva -> Práva pro práci s Hlášeními:

 

 

 

Stačí vybrat uživatele a zvolit zdali chcete právo přidělit pro vyřizování či přebírání Hlášení a vybrat daný filtr:

 

 

Následně bude mít daný uživatel právo přebírat nebo vyřizovat pouze Hlášení, která on sám zadal. Pokud se pokusí převzít či vyřídit nějaké jiné Hlášení, zobrazí se hláška, že nemá potřebná práva: