Novinka – Frekvenční údržby

Nestupňovité údržby – Frekvence

  • možnost naplánovat nestupňovité „frekvenční“ údržby vždy na daný den, který se bude v určité frekvenci opakovat, např. každý druhý pátek v měsíci, každý 10. den v měsíci, 1x ročně 31.12. atd.
  • nový údaj „Frekvence“ (v gridu skrytý) v druzích údržby s následujícími hodnotami: tydne, mesicne, mesicne2, ctvrtletne, pololetne, rocne

 

 

Údaj „Frekvence“ půjde vybrat jen u nestupňovité údržby, pokud uživatel vybere hodnotu u jiné údržby než nestupňovité, zobrazí se následující hláška:

 

 

Pokud někdo u již zadané nestupňovité údržby s frekvencí změní typ údržby z nestupňovité na jinou, v tom případě vyskočí následující hláška a frekvence se automaticky vymaže:

 

 

Po výběru „Frekvence“ v druzích údržby dojde k automatickému zápisu hodnoty „Interval(dny)“ a sice následovně:

  • tydne => 7
  • mesicne => 30
  • ctvrtletne => 90
  • pololetne => 180
  • rocne => 365

 

V tomto případě, kdy se bude plánování řídit „frekvenčně“, není tento údaj pro plánování podstatný a nebude mít vliv na samotné naplánování, nicméně pro orientaci, o jaký interval údržby asi jde, se interval takto automaticky předvyplní.

 

Pozn.: vzhledem k tomu, že se budou tyto „frekvenční“ údržby především používat pro takové události, které by se měly za každých okolností stále plánovat na stejný den, neměl by se v druzích údržby u nich nastavovat údaj „Použít kalendář výjimek“, který by mohl údržby přesunout na jiný den, nicméně ta možnost zde je a není zakázaná, tudíž lze jej také použít, a pak se daná údržba příp. přesune dle kalendáře výjimek.

 

Na záložce „Nestupň. údržby“ na kartě stroje jsou zadané „frekvenční“ údržby pro lepší orientaci odlišeny barevně (zelená barva názvu údržby) a na konci gridu je i vypočítaný údaj „Frekvence“ (tydne, mesicne …).

 

Po výběru datumu („Datum posl.“) z kalendáře (nebo jen při zavření rozbaleného kalendáře) se zobrazí hláška, ve které je okamžitě vidět informace, o jakou frekvenci se jedná (např. mesicne), kdy obecně se bude plánovat (např. Každý x. den v měsíci) a i kdy přesně se naplánují následující nejbližší 3 frekvence (např. 08.03.2021, 08.04.2021, 08.05.2021…):

 

 

Pokud se bude chtít dosáhnout toho, aby se údržba plánovala v určitý den, pak se do údaje „Datum posl.“ nastaví datum o 1 frekvenci nižší, než se má naplánovat první. Např. tedy, pokud se má údržba plánovat na každý 8. den v měsíci a chceme první mít naplánovanou na 8.3.2021, nastaví se do údaje „Datum posl.“ 8.2.2021 a v tom případě se budou plánovat na každý 8. den následujících měsíců (08.03.2021, 08.04.2021, 08.05.2021…).

Pokud se bude chtít dosáhnout toho, aby se údržba plánovala vždy na poslední den (měsíce, čtvrtletí, pololetí), pak se do údaje „Datum posl.“ nastaví datum o 1 frekvenci nižší, než se má naplánovat první a vybere se poslední den v daném měsíci. Např. tedy, pokud se má údržba plánovat na každý poslední den v měsíci počínaje březnem 2021, nastaví se do údaje „Datum posl.“ 28.2.2021 a v tom případě se budou údržby dál plánovat na každý poslední den následujících měsíců (31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021…):

 

U měsíčních údržeb lze navíc plánovat nejenom na konkrétní pořadí dne (kupříkladu každý 11. den v měsíci „mesicne“), ale lze použít druhou volbu „mesicne2“, díky které lze navolit kupříkladu každé první pondělí v měsíci, každou druhou středu v měsíci, každý třetí pátek v měsíci a podobně.

 

Pokud bude zadané takové posl.datum (např. úterý 31.1.2023), které bude obsahovat celkem 5 úterků v daném měsíci, pak se v dalších měsících zkontroluje, kolik úterků měsíce obsahují a pokud to bude méně než 5, tak se údržba naplánuje na 4. (poslední) úterý daného měsíce.

 

 

 

 

Příklad sestaveného plánu u stroje:

Po každém zápisu provedené „frekvenční“ údržby se do údaje „Datum posl.“ v souboru „StrojeProf“ nastaví vždy plánované datum a nikoliv datum, kdy se skutečně údržba provedla. Např. tedy, pokud bude údržba plánovaná na 8.3.2021, ale zapsaná s datumem 9.3.2021, po zápisu bude „Datum posl.“ 8.3.2021. Je to z důvodu toho, aby se další plán plánoval jak má, tedy na daný 8. den v měsíci, v našem případě 8.4.2021 a neposunul se na 9.4.2021.

I při „frekvenční“ údržbě bude možnost změnit a zafixovat v plánu jiné datum než plánované. Např. pokud bude údržba plánovaná na 8.3.2021, ale chceme jí naplánovat výjimečně v březnu až na 10.3.2021, změní se v plánu „Změn.datum“ na 10.3.2021. Opět ale platí to, že po zápisu takové provedené údržby s datumem 10.3.2021, bude do „Datum posl.“ zapsáno původní plánované datum 8.3.2021, aby se další plán naplánoval jak má, tedy na daný 8. den v měsíci, v našem případě 8.4.2021 a ne na 9.4.2021.