Novinka – Zvýraznění provedených údržeb dle Typu opravy

Pro možnost zvýraznění provedených údržeb (kupříkladu kritických údržeb a podobně) je nově možnost si nadefinovat barevné rozlišení podle Typů Oprav 1 – 3. 

 

Nadefinování barev pro jednotlivé Typy Oprav lze nastavit v menu Údržba -> Číselníky -> Typy oprav:

 

Možnost barevného zvýraznění je aktuální pro Typ1, Typ2 a Typ3, kde lze ve sloupci „Color“ přiřadit barvu pro zvýraznění daného typu v Provedených údržbách.

Hierarchie obarvení je v pořadí TypOpr3 -> TypOpr2 -> TypOpr1 – pokud tedy budu mít kupříkladu u Typu opravy 3 nastavenou nějakou barvu, tato barva bude mít přednost před barvami z nižších stupňů (Typ opravy 2 a 1).

 

V případě anulování barevného zvýraznění postačí kliknout pravým tlačítkem myši na barvu ve sloupci „color“ a zvolit „Delete“ -> tím se barva anuluje na defaultní (tedy bez barvy).