POPIS

Plánování a sledování podnikové údržby s programem PROFYLAX

Bez preventivní údržby (profylaxe) se neobejde nic, co má fungovat delší dobu. Náklady na údržbu tvoří dle průzkumů kolem 10% obratu výrobních firem. Máte údržbu pod kontrolou? Je pro vás plánování, řízení a evidence údržby přehledné a snadné? Můžete doložit vytížení kapacit, až se vás na to někdo zeptá?

Co Vám PROFYLAX poskytne:

  • uspořádání veškerých informací o údržbě do přehledné databáze
  • komfortní kalendářní plánování preventivní údržby s možností ručních zásahů a doplňků
  • tisk pracovních příkazů a jejich snadný převod do provedených údržeb
  • kompletní přehled o provedených údržbách, opravách a nákladech na ně
  • tisky pro ISO audit, statistiky vytížení kapacit a další tisky pro zlepšování řízení a plánování údržby

Charakteristické vlastnosti systému

PROFYLAX je naprogramován ve vývojovém prostředí Delphi pro operační systémy Windows. Ovládání je proto standardní a intuitivní. Pro ukládání dat je použita databáze NexusDB. Síťová verze není omezena počtem uživatelů !Přístup do programu je chráněn hesly a právy přístupu jednotlivých uživatelů, které definuje správce. Práva přístupu dosahují až k jednotlivým strojům.Ke každému stroji lze zapsat 5 stupňovitých a neomezeně nestupňovitých údržeb, ke každé údržbě lze zaznamenat profese, materiál a úkony. Možnost propojení na stavy náhradních dílů ve vašem ERP systému a doprogramování specifických funkcí a doplnění údajů podle vašeho zadání.

Popis systému

Karta stroje

Stroj je základní entitou databáze údržby. Do karty stroje lze uvést všechno, co o něm potřebujete vědět. Mimo předdefinované údaje můžete využít neomezenou textovou poznámku, přiřadit fotografii a třeba i návod k použití. Na kartě se definují jednotlivé druhy údržby stroje: stupňovité a nestupňovité. Z karty se přistupuje k plánu i k historii údržeb a oprav.  

 

Plánování

PROFYLAX vám „na knoflík“ podle údajů v kartách strojů sestaví plán údržeb a z něj i plán odstávek na zvolené období. Zobrazí ho jako kalendář nebo podrobně jako tabulku. Pro plánování je podstatná perioda údržby, tolerance periody a naposled provedená údržba. Plánované akce lze ručně přesouvat na jiná data a přesun zůstane při přeplánování zachován. Plán lze tisknout v různých formách a ke každé akci lze tisknout pracovní příkaz . PROFYLAX při startu upozorňuje na aktuální údržby a na jejich včasnou přípravu.  

 

Druhy údržby

Rozlišujeme 3 typy údržby: STUPŇOVITÁ, NESTUPŇOVITÁ, OPRAVA.Stupňovitá údržba je taková, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň nižší (např.1.st.-promazání, 2.st.-seřízení, 3.st.-výměna dílu). Co se má při údržbě dělat, lze zapsat jako volný text nebo jako databázi úkonů. Stroj může mít až 5 stupňovitých údržeb a neomezeně nestupňovitých. Ke každému druhu údržby lze přiřadit, které profese a s jakou kapacitou se na něm budou podílet a jaké skladové položky (náhradní díly) je potřeba připravit. Pod profese lze také zařadit konkrétní pracovníky.  

 

Nákladová střediska

V PROFYLAXu máte možnost nadefinovat si jednotlivá Nákladová střediska podniku a na nich pak sledovat celkové náklady na údržbu. Každý stroj lze na kartě stroje přiřadit k jednomu nákladovému středisku.Definice nákladových středisek je hierarchická, tj. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízená nákladová střediska.  

 

Body odstávky

Bod odstávky jsou množina strojů (obvykle linka), kde se při údržbě jednoho stroje musí zastavit celá tato množina strojů. Definice bodů odstávek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízené body odstávky.Podle definice bodů odstávek a podle přiřazení strojů se pak z plánu údržby sestavuje automaticky plán odstávek kvůli údržbě.  

 

Provedené údržby

Kompletní přehled všech provedených údržeb a nákladů na ně. Zde se můžete přesvědčit, jak byly u stroje dodržovány intervaly preventivních údržeb, jaké byly u stroje opravovány poruchy, pro kontrolu můžete např.okamžitě zjistit,. kdo prováděl předchozí údržbu apod. Ideální pro zákaznický audit dle ISO 9001! Zápis do provedených údržeb je velmi jednoduchý, nejčastěji se jedná o převedení pracovního příkazu do jiné formy jedním kliknutím.

 

Pracovníci

Slouží k zadání všech pracovníků, kteří se podílejí na provádění údržeb. Takto pořízené pracovníky je možno přiřadit k jednotlivým druhům údržby, k plánovaným údržbám a samozřejmě hlavně k zápisům hotové údržby. Dále je k dispozici číselník profesí, které se podílejí na provádění údržeb. Každý pracovník by měl patřit do nějaké profese. V kapacitním plánování údržby je podstatné právě vytížení profesí, teprve potom má smysl přiřazovat pracovníky k pracovním příkazům.  

 

Partneři

Seznam partnerů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s jednotlivými stroji (např. dodavatelé náhradních dílů, servisní organizace …).Partnera lze ke stroji zaznamenat na kartě stroje výběrem ze seznamu.  

 

Sklad

Náhradní díly a jiný materiál pro údržbu přiřazujete k druhům údržby. Při plánování se kontroluje stav, při zápisu údržeb se potvrzuje spotřeba. Sklad  údržby se obvykle vede v centrálním skladovém hospodářství.  Pak v Profylaxu evidujete jen číselník vybraných položek a na Váš sklad Vám Profylax napojíme. Chcete-li vést sklad údržby přímo v Profylaxu,  máme pro Vás samostatně licencovaný modul SKLAD. Umožňuje standardní skladovou práci: evidenci více místních skladů, vystavování příjemek, výdejek a převodek. Při zápisu provedené údržby se pak automaticky vytvoří výdejka spotřebovaného materiálu přiřazeného k údržbě.  

 

Tisky

PROFYLAX nabízí několik desítek tisků, přehledně setříděných. Jednotlivé tisky jsou před samotným tiskem zobrazeny nejprve v náhledovém okně. V tiscích je možno filtrovat požadované tiskové výstupy dle časového rozmezí.Samozřejmě je možné dle přání zákazníka další tisky doplnit.  

 

Uživatelé

Správce programu má možnost definovat nové uživatele a nastavit jim práva přístupu k jednotlivým položkám hlavního menu. Také lze definovat práva přístupu ke strojům.Pro rychlejší nastavení práv lze využít předdefinované typy uživatelů s typizovanými právy:- Správce, Mistr, Údržbář, Ostatní  

 

Schémata

V modulu SCHÉMATA lze jednoduše vytvářet organizační schémata např. pro zachycení pořadí strojů v lince, pro názorný popis diagnostických postupů pro odhalení poruchy, popis bodů odstávky z pohledu schopnosti výroby skupin výrobků apod. Schémata lze exportovat do obecného emf formátu ze kterého lze vytvářet JPG, BMP….PROFYLAX v sobě obsahuje i modul POŠTA, ve kterém je možno posílat nejrůznější zprávy mezi jednotlivými uživateli definovanými v PROFYLAXu.