How Can We Help?

Obsah

Zasílání e-mailů při jakékoliv změně v Hlášení zadavateli

 

Tento manuál slouží k nastavení odesílání notifikačního e-mailu každému zadavateli, v jehož hlášení dojde v podstatě k jakékoliv změně (vyřízení, odsunutí, převzetí, změna typu řešení, rozborového typu, datumů, poznámky atd.)

Postup je v podstatě shodný jako v manuálu „Zasílání e-mailů o vyřízení Hlášení zadavateli“: https://www.profylax.cz/napoveda/zasilani-e-mailu-o-vyrizeni-hlaseni-zadavateli/

Jen V menu Stroje -> Číselníky -> Pager/Mail/Mobil vytvoříme celkem 3 Filtr Pagery:

ad 1) Zelené plus –> přidáme nový řádek

ad 2) Vyplníme nějaký název + vybereme patřičný filtr (v našem případě filtr pro Všechny stroje)

ad 3) Zaškrtneme, že tento notifikační řádek je aktivní

ad 4) Jako podnět pro zasílání e-mailů vybereme „OdsunutiHlas“ u druhého řádku „VyrizeniHlas“ a u třetího „PrevzetiHlas“

ad 5) V této sekci (Pager seznam) doplňujeme běžně seznam jednotlivých e-mailů. V tomto případě ale jen zaškrtneme „Aktivní?“ a v TypArd vybereme „AutorHlaseni“ -> tím se nám budou e-mailové notifikace o vyřízení, odsunutí a převzetí hlášení automaticky odesílat na e-maily, které mají uživatelé vyplněné ve svých uživatelských parametrech.

Translate »