Obsah

Příjemka s ostatními náklady


Příjemka s ostatními náklady

Při příjímání zboží je někdy zapotřebí rozpočítat i nějaké ostatní náklady (kupříkladu dopravu). Níže si popíšeme, jakým způsobem do PROFYLAXu ideálně zadávat ostatní náklady při příjemce.

Nejprve je zapotřebí zaškrtnout volbu „Rozpočet ostatních nákladů do řádků příjemky“ v menu Servis –>Globální parametry.

 


Nejlépe si to můžeme ilustrovat přímo na konkrétním příkladu:

Do skladu nám dorazilo 10x kolečko (100Kč/ks) a 10x ložisko (200Kč/ks). Doprava (ostatní náklady) vyšla na 200 Kč.

 

10x kolečko + 10x ložisko = 3000Kč

Ostatní náklady = 200 Kč

  1. Opis.fak.ceny – cena materiálu BEZ ostatních nákladů. V našem případě tedy 3000 Kč
  2. Zde napíšeme ostatní náklady. V našem případě 200 Kč
  3. Vybere materiál. V našem případně Kolečko a Ložisko
  4. Zapíšeme množství. V našem případě 10 ks a 10 ks
  5. To sloupce !!!„Cena nákup“ !!! napíšeme senu za jeden kus. v našem případě 100 Kč a 200 Kč
  6. Klikneme na podtržený nápis „Ostatní náklady“. To nám rozpočítá náklady v poměru na jednotlivé materiály v příjemce.

 

 

Lze vidět, jak se nám následně automaticky rozpočítají ostatní náklady v poměru k ceně materiálu.

 

Translate »