How Can We Help?

Obsah

PRACOVNÍK ÚDRŽBY


PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

Program spustíme ikonou na ploše:

 

Přihlášení do programu:

Vyplníme Uživatelské jméno a Heslo (přihlašovací údaje získáte od vedoucího) a potvrdíme tlačítkem OK nebo stisknutím klávesy ENTER.

 


 

VYTVOŘENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ
Nahlášení poruchy

 

 • Kliknout v hlavním menu Profylaxu na ikonu hlášení.

 • Zobrazí se seznam všech hlášení -> Kliknout v pravém dolním rohu na tlačítko Nové.

 • Je třeba vybrat stroj (Evid.č.), ke kterému se nové hlášení má vztahovat. To provedeme kliknutím myši na tři tečky v poli Evid.č. -> Tím se nám zobrazí seznam strojů a vybereme příslušný stroj. Červeně zvýrazněné stroje jsou odstavené/mimo provoz!

 

 • Dále je třeba zvolit Typ hlášení. Opět pomocí kliknutí na tři tečky zobrazíme číselník typů hlášení a vybereme patřičný typ ze seznamu.

 

 • Pokud jsou ve Vaší firmě nastavená ještě nějaká další povinná pole, pak je třeba je také vyplnit. Nejčastěji bývá nastaveno kupříkladu povinné vyplnění Typu řešení, Vyplnit do či vyplnění datumu od kdy byl stroj odstaven. Typ řešení – Opět pomocí kliknutí na tři tečky zobrazíme číselník typů řešení hlášení a vybereme patřičný typ ze seznamu.

 

 • Dopíšeme text/poznámku/popis hlášení.

 

 • Klikneme na tlačítko „Uložit“.

 

 

 

 


 

VYŘIZOVÁNÍ HLÁŠENÍ BEZ ZÁPISU OPRAVY

 • V seznamu hlášení stačí vybrat hlášení a kliknout na tlačítko „Vyřídit“.

 

 • Pokud je vše v pořádku vyřešeno a nedošlo k žádné opravě, pak se zvolí varianta „Vyřízeno“. Následně lze připsat poznámku k hlášení. V některých firmách je nutné vyplnit i „Typ řešení“ nebo kupříkladu rozborový typ. To již záleží na interních pravidlech dané firmy. Potvrzení se provede kliknutím na tlačítko „Uložit“.

 

 • Následně se změní barva takto vyřízeného hlášení na zelenou barvu (defaultně) a hlášení je vyřízené.

 

 • Někdy se však může stát, že hlášení nelze vyřídit, ale je třeba ho odsunout z mnoha možných důvodů. Kupříkladu při nějaké opravě/prevenci bylo zjištěno, že je třeba objednat náhradní díl a hlášení se tak bude vyřizovat až někdy jindy. V takovém případě lze při vyřizování hlášení zvolit možnost „Odsunuto“ a dopíše se poznámka, proč se hlášení odsouvá a opět lze vybrat i nějaký typ řešení hlášení.

 

 

 

 


„PŘEVZÍT“ HLÁŠENÍ

 • Pokud je hlášení již vyřízené, aktivuje se volba „Převzít“, která slouží pro finální potvrzení, že je hlášení splněné. Vyřízená hlášení přebírá většinou jen k tomu pověřená osoba (mistr/vedoucí údržby).

 

 

 • Převzetí provedeme kliknutím na tlačítko „Uložit“. Případně lze dopsat poznámku či doplnit některý z číselníků (Rozb.typ). Tímto převzetím zároveň toto hlášení „zmizí“ z celkového seznamu hlášení.

 

 

 

 


VYŘIZOVÁNÍ HLÁŠENÍ SE ZÁPISEM OPRAVY

 • Pokud se na základě hlášení provádí i nějaký zápis opravy, pak se jen před samotným vyřizováním hlášení provede zápis opravy. Klikneme na tlačítko „Oprava“ a zvolíme „Zápis opravy z hlášení (osobní oprava)“.

 

 

 • Vyplníme časy (případně upravíme i datum) trvání údržby, můžeme dopsat poznámku a klikneme na ikonu viz obrázek (to nám automaticky vyplní čas trvání opravy k pracovníkovi viz dále).

 

 

 • Poté už jen klikneme na tlačítko „Uložit jako provedenou“:

 

 

 • Pokud používáte nějaká další povinná pole, je třeba je před uložením také vyplnit. Nejčastější bývá kupříkladu „Typ opravy“:

 

 

 • Po kliknutí na tlačítko „Uložit jako provedenou“ se objeví hláška, že tato práce vznikla na základě hlášení a zdali chcete toto hlášení vyřídit.

 

 • Tím se otevře klasické okno pro vyřizování hlášení, kde klikneme buď na „Vyřízeno“, nebo pokud by se opravou hlášení ještě nevyřídilo, lze kliknout na možnost „Odsunuto“.

 

 

 

 

 


ZÁPIS OPRAVY Z PLÁNU PREVENTIVNÍCH ÚDRŽEB

 

 

 • V plánu údržeb/odstávek zvolíme údržbu, kterou chceme odepisovat. Klikneme na „Zapsat údržbu“ nebo jen dvakrát klikneme myší na příslušný řádek.

 

 

 • Formulář je stejný jako při zapisování opravy z hlášení. Vyplníme časy (případně upravíme i datum) trvání údržby, dopíšeme případně poznámku a klikneme na ikonu viz obrázek (to nám automaticky vyplní čas trvání opravy k pracovníkovi viz dále).

 

 

 • Poté už jen klikneme na tlačítko „Uložit jako provedenou“:

 

 

 • Pokud používáte nějaká další povinná pole, je třeba je před uložením také vyplnit. Nejčastější bývá kupříkladu „Typ opravy“.

 

 

 

 

 


JAK ZAPSAT PROSTOJ?

 • Pokud byl během opravy stroj odstaven, je možné vyplnit délku tohoto prostoje přímo při zápisu provedené údržby. Pokud byl čas prostoje shodný jako čas trvání údržby, můžeme jen kliknout na „kopie do prostoje“. Případně vyplníme časy ručně (stroj totiž může být odstaven třeba už od 6:00, ale oprava začala kupříkladu až v 8:00). Následně jen doplníme „Typ prostoje“ a pokračujeme se zápisem klasickým způsobem.

 

 

 

 

 


JAK ZAPSAT SPOTŘEBOVANÝ MATERIÁL?

 • Pokud byl během opravy spotřebován nějaký náhradní díl, provede se během zápisu opravy/prevence záznam o spotřebovaní náhradního dílu v záložce „Materiál“. Zde zvolíme náhradní díl z číselníku materiálu a napíšeme množství, které jsme spotřebovali a pokračujeme se zápisem klasickým způsobem. Při ukládání provedené údržby se nám zobrazí okno pro výdejku ze skladu, kterou jen potvrdíme tlačítkem „Fixovat“.

 

 

 

 

 

 


VÍCEDENNÍ/NEDOKONČENÁ ÚDRŽBA?

 • Pokud provádíme opravu/prevenci a nedokončíme ji, označíme zápis jako „Vícedenní (nedokončená)“. Standardně vyplníme čas začátku opravy, konce, prostoj, pracovníka, atd. a na konci zápis uložíme „Uložit jako provedenou“.

 

 

 • Tuto údržbu následně nalezneme v záložce „Vícedenní (nedokončené) údržby“ v „Plán údržeb/odstávek“. Dvojklikem vyvoláme zápis údržby a lze doplnit další údaje o opravě/prevenci.

 

 

 • Na detailu změníme konec opravy a případně i konec prostoje (začátek necháme původní). Pokud je oprava/prevence již ukončená, odškrtneme „Vícedenní (nedokončená)“ a potvrdíme tlačítkem „Ano“.

 

 

 

 

 


VÍCE PRACOVNÍKŮ?

 • Pokud provádíme opravu/prevenci, na které pracovalo více pracovníků, je možné je připsat při zápisu provedené údržby v záložce „Profese/Prac“. Pokud je další pracovník stejné profese, pak jen stačí pomocí zeleného tlačítka plus + přidat nový řádek a z číselníku vybereme dalšího pracovníka. Následně vyplníme čas od kdy do kdy byl další pracovník na této opravě/prevenci. Čas můžeme vyplnit ručně, nebo, pokud všichni pracovníci strávili na údržbě stejný čas, můžeme použít tlačítko „Naplnění délky práce všech pracovníků podle délky trvání údržby“.

 

 

 • Pokud je další pracovník odlišné profese, pak jen stačí pomocí zeleného tlačítka plus přidat nový řádek v profesích a následně z číselníku pracovníků vybereme pracovníka. Vyplníme čas od kdy do kdy byl další pracovník na této opravě/prevenci. Čas můžeme vyplnit ručně, nebo použijeme jedno z tlačítek.

 

 

 

 

 


ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

Seřazení seznamu

 • Seřadit jakýkoliv seznam v Profylaxu podle abecedy můžeme pomocí podtržených údajů – hlaviček tabulky viz příklad – jednoduše klikneme na podtržený název sloupce:

Hledání v seznamu

 • Klikneme do na podtržený sloupec viz poslední obrázek a dole píšeme hledaný výraz do žlutě podbarveného pole. Zde hledáme určitý stroj (kupříkladu stroj „Zebra1“), klikneme na údaj „Evid.č.“ a dole do žlutého pole píšeme Z… no a v seznamu už vidím, že celý popojel na stroje začínající písmenem Z. Takto je hledání mnohem jednodušší než projíždění celého seznamu.

 

 

 

 • Dále lze využít tzv. FilterBar viz obrázek níže. Do FilterBaru stačí jen začít psát kupříkladu jen začátek Evidenčního čísla stroje a program automaticky vyfiltruje pouze požadované stroje.

Translate »