Obsah

Povinná pole

PROFYLAX umožňuje nastavení povinných polích, a to konkrétně při zakládání nové Karty stroje (1), zápisu údržby (2) i hlášení (3) a při Zkráceném zápisu opravy (4). Hlášení navíc obsahuje rozšíření na jednotlivé Typy hlášení.

 

V levé části formuláře Required fields se nacházejí dostupné položky pro danou oblast a v pravé části (červeným písmem) se nacházejí již zvolená povinná pole.

 

Pro přidání nové povinné položky na ni postačí dvakrát kliknout myší, tím se přidá do povinných polí a tyto položky (pole) budou následně kupříkladu při zakládání nové Karty stroje povinné a bez jejího vyplnění nebude možné zápis dokončit. Pro odebrání položky z povinných polí je postup stejný. Postačí dvakrát kliknout na červený text v Requierd Fields, čímž se tato položka odebere z povinných polí. Případně lze vybrat položku a stisknout klávesu delete.

 

Pro hlášení existují další rozšířené možnosti nastavení povinných polí. V menu Servis -> Programátorský servis -> Required fields v záložce Hlášení, lze nastavit povinná pole pro všechna hlášení obecně. Ale pro každý Typ hlášení lze ještě doplnit další specifická povinná pole. Každý Typ hlášení může mít tedy svá další povinná pole.

 

Nastavení těchto doplňujících povinných polí lze nastavit v menu Stroje -> Číselníky -> Typy hlášení. Kde lze ve sloupci Required Fields ke každému Typu hlášení přiřadit další povinná pole. Toto nastavení může provádět pouze uživatel typu Master.

Translate »