How Can We Help?

Obsah

Skupiny modulů

Moduly slouží k detailnějšímu rozčlenění strojů, aby bylo možné např. odhalit ty části, ve kterých jsou častější poruchy.

Nejdříve je nutné si rozmyslet, které stroje budete modulárně členit. PROFYLAX je připraven na to, aby modulární členění bylo typizované, tj. když budete mít třeba více exemplářů stejných lisů, vytvoříte modulární členění jen jednou, u takzvané „skupiny modulů“ – a všechny lisy pak do této skupiny přiřadíte.

Nejprve je tedy třeba založit skupiny modulů (Stroje 🡪 MODULY 🡪 Skupiny modulů).

Po vytvoření skupin lze modulárně rozčlenit nějaký stroj – vždy tedy vytváříme modulární členění „skupiny strojů se stejným modulárním členěním“.

Aby se modulární členění projevilo u stroje, je nutné stroj zařadit do skupiny modulů. Přiřazení stroje ke skupině modulů se dělá na „Kartě stroje“ v záložce „Díly“.

V hlášení pak můžeme přidat ke stroji i modul – vždy se objeví jen vyfiltrovaná příslušná skupina modulů:

Modul lze zvolit i při zápisu opravy/údržby.

Rozbory pro moduly – v tabulce Udrzby a Hlaseni lze používat filtry s údaji SkMod, KodModul a NazevModul, v tabulce UdrzbyMat (spotřebovaný materiál na údržbu) můžete používat SkMod a KodModul, takže si můžete vyfiltrovat poruchy a spotřebovaný materiál na určitou část stroje.

 

Translate »