How Can We Help?

Obsah

Inventura pro neúčetní sklad

Lze použít postup i pro účetní sklad, jen se budou lišit mírně některé tisky a upozornění.

1. Spustíme inventuru pomocí tlačítka START (může jen uživatel s právem „Inventura start a konec“, nejčastěji administrátor Profylaxu):

2.  Nenastavíme, abychom měli v inventuře prázdná políčka na zápis reálných fyzicky zjištěných inventurních stavů:

3. Počkáme a následně potvrdíme:

4. Dáme tl. Tisk/Inventurní seznam:

5. Počkáme na vygenerování inventurních listů a následně vytiskneme:

6. Rozdáme papíry, vyplňuje se Inv.stav v počtu ks, metrů, atd. můžeme zapsat i zjištěnou změnu umístění nebo cenu. Umístění a cena lze ale měnit pouze při změně stavu dílu. Pokud se stav nemění, nevygeneruje se doklad přebytek nebo manko, a tedy není jak cenu či umístění změnit.

Pozn. Po celou dobu inventury, např. 2 dny, není možné se skladem pracovat jinak než v inventuře, tedy není možné dělat příjmy, výdeje a zapisovat výdej dílu do provedené údržby.

 

7. Zjištěné stavy z papírů přepíšeme zpět do Profylaxu. Můžeme dělat průběžně z jednoho či více PC. Každý uživatel, který má právo „Inventura“, může s inventurou pracovat a přepisovat zjištěné stavy, případně změnu umístění nebo ceny náhradních dílů. Pokud nemá právo „Inventura start a konec“, nemůže pouze inventuru ukončit:

Příklad: Opisuji Inv.Stavy, první díl „omron“ jediný souhlasí 1ks, ostatní nalezeno jiné množství:

U dílu 13CON0008 Lineární ložisko… nalezeno 8 kusů místo 2 a současně změním cenu na 1234Kč a ložiska jsem nalezl v umístění K1 P23 L, takže to také změním:

8. Aby náhodou někdo během inventury nezkoušel zapisovat skladové doklady nebo jinak pracovat se skladem, je nutné jen na dobu ukončení inventury všechny uživatele odhlásit a zamknout Profylax:

9. Servis/Zamknout Profylax

10. Dále musí mít uživatel, který ukončuje inventuru nastaveno v menu: Param/Uživatelské parametry/záložka Sklad, povolené nulové ceny v příjemkách, případně upozornění:

11. Aby šla inventura ukončit, musí se okno inventury nejprve vypnout. Asi se nebude dělat jen jeden den, tak stejně k zavření, nebo i ukončení Profylaxu dojde. Při dalším otevření máme již aktivní tl. KONEC. Inventuru ukončí administrátor (uživatel s právem Inventura start a konec) až po vyplnění všech inv.stavů a případných změn cen a umístění! Ukončení inventury provedeme nejlépe na PC, kde není aktivní režim spánku či automatické odhlašování Win uživatele a podobné režimy Win, které by mohli PC odpojit od sítě během ukončování inventury:

 

12. Při reálné inventuře ukončíme způsobem S VYSTAVENÍM DOKLADŮ:

13. ANO

14. Pokud někde zapomeneme nevyplněný inventurní stav, inventura nepůjde ukončit. Prázdná políčka v Inv.Stavu tedy doplníme:

15. Po opětovném ukončení viz bod 10) počkáme na dokončení inventury. V průběhu se budou např. vystavovat skladové doklady manko a přebytek:

16. Pokud u přebytků dílů, které mají v číselníku nulovou cenu, ponecháte nezměněnou cenu, tedy 0, vyskočí upozornění na 4 díly:

Potvrdíme tuto hlášku ANO:

17. Následně se bude generovat inventurní výdejka, dále čekáme:

18. A máme hotovou inventuru:

19. Ukončenou inventuru můžeme vyexportovat do excelu, nebo opět vytisknout třeba jen do PDF Inventurní seznam, kde již budou vyplněné změny po inventuře, nové ceny, přebytky a manka.

20. Admin, který zamykal Profylax, opět Profylax odemkne pro ostatní uživatele v menu: Servis/Odemknout Profylax.

21. Příjemku přebytků a výdejku manko si můžeme prohlédnout v menu Sklad/Evidence/Evidence skladových dokladů nebo jednotlivé položky v Evidence pohybu skladových položek. Příjemky s druhem pohybu PI (příjem inventura) a výdejky VI (výdej inventura).

 

Translate »