Obsah

Hromadný rychlý zápis údržby

Následují návod slouží k hromadnému zápisu údržeb, které se nacházejí v „Plán údržeb / odstávek“.

V plánu údržeb si vyfiltrujeme údržby, které si přejeme hromadně odepsat.

Kupříkladu takto si lze vyfiltrovat všechny údržby, které jsou staří než 16.11.2020

Po vyfiltrování se aktivuje možnost Hromadného rychlého zápisu přes pravé tlačítko myši, kde si lze zvolit se dvou možností.

  1. „Označit vše vybrané jako provedené rychlým zápisem (A)“ – zvolíme, pokud se údržby skutečně provedly a jen je odepisujeme hromadně.
  2. „Označit vše vybrané jako provedené rychlým zápisem (N)“ – zvolíme, pokud se údržby z nějakého důvody (odstávka apod.) neprovedly.

V provedených údržbách bude toto rozdělení sloužit k možnosti vyfiltrování provedených či neprovedených údržeb.

Ve sloupci „RZap“ lze předchozí dvě možnosti zapsat i ručně. V případě, že se u údržeb zvolí, že nebyly provedeny, zobrazí se ještě možnost zapsání libovolné zprávy (Message) jakožto poznámky, proč údržba nebyla provedena.

Nyní je již možné provést Hromadný zápis. Přes pravé tlačítko myši zvolíme „Hromadný rychlý zápis -> Hromadný zápis“

Potvrdíme, že opravdu chceme spustit hromadný rychlý zápis a údržby se již začnou automaticky odepisovat.

Poznámka:

  • Pozor na předdefinovaný Typ prostoje a jeho kontrolu, vyplnění profese a pracovníka s kontrolou vyplnění a kontrolu vyplněné doby trvání
  • Pokud máte uvedený materiál u údržby a nastavenou automatickou výdejku, budete muset tuto výdejku potvrzovat ručně
  • Vyzkoušejte nejprve malý vzorek plánované údržby, abyste předešli kontrolám, které možná máte nastaveny. Ty zastaví hromadný zápis.

 

Translate »