How Can We Help?

Obsah

Co přináší nový PFX2?

PROFYLAX 2 – VYBRANÉ PŘÍNOSY

Nová verze programu PROFYLAX byla připravována více než rok a zahrnuje stovky programátorských úprav. Níže je popis pouze několika málo z nich. Hlavním cílem bylo dosáhnout následujících tří věcí:

 1. Celkové zrychlení programu i při používání přes wifi a práce více uživatelů současně.
 2. Přidání nových možností nastavení uživatelského prostředí pro přizpůsobení se individuálním potřebám každého uživatele.
 3. Úprava vnitřní struktury programu pro celkové urychlení práce v programu.

 

 • přívětivější uživatelské prostředí
  • Ikony jsou větší pro lepší viditelnost a lze si vybrat celkem z osmi stylů ikon dle vlastního výběru.

 

  • Ikony lze nově i skrýt, aby jednotliví uživatelé neměli v základním menu ikony, které nevyužívají. Kupříkladu pro uživatele, kteří nepracují s objednávkami, lze tuto ikonu skrýt a donce lze i libovolně přesouvat jejich pořadí. Pokud tedy například údržbář používá pouze Kartu stroje, Hlášení ke strojům, Plán údržeb, Osobní opravu a Provedené údržby, pak by menu mohlo vypadat následovně:

 

  •  Pouhým otočením kolečka u myši lze rychle změnit velikost písma v základním menu- Tato změna se projeví i v dalších částech programu.

 

  • Vnitřní struktura menu byla upravena do jednotného a přehlednějšího rázu tak, aby související věci byly vždy u sebe, což umožňuje snazší a rychlejší zorientování a práci v programu.

 

 • Vybrané nové funkce nové verze programu
  • Nová verze programu obsahuje velmi mnoho programátorských úprav, které umožňují daleko rychlejší uživatelskou práci a program celkově pracuje výrazně rychleji. Převážně při připojení přes wifi je toto zlepšení zřetelné.
  • Dalším podstatným zlepšením je možnost připojení se z pohodlí domova do PFX skrze VPN.
  • Multitasking – v nové verzi PFX je rozšířená možnost práce s více tabulkami najednou.
  • Možnost úpravy písma v popisu údržby

 

  • Notifikace ve Windows

 

  • Možnost tisku plánu v podobě kalendáře.

 

  • Zobrazení popisu údržby přímo v kalendáři. Urychlení práce údržbářům při vyhledávání popisu jednotlivých údržeb.

 

  • Celkové uspořádání jednotlivých struktur formulářů pro lepší orientaci a zrychlení zápisů. U zadávání hlášení je nově i možnost zadat zodpovědnou osobu.

 

  • Pro získání rychlého přehledu o stavu strojů je přidáno barevné rozlišení. Stroje s příznakem STOP (červená) a s příznakem Výstraha (oranžová). Dále je zde nově přidána možnost hromadného odstavení strojů mimo provoz dle zvoleného filtru. V záložce Dokumenty lze nyní přívětivěji přidávat odkazy na celé adresáře.

 

  • Dvojklik na řádek s údržbou v plánu vyvolá ihned zápis údržby zrychlení zápisů jednotlivých údržeb. Opět je patrné i nové uspořádání formuláře, které urychlí a zpřehlední celkový zápis.

 

  • Nově přibyla i funkce kopie nastavení uživatele na jiného. Pokud se u jednoho uživatele nastaví práva na stroje, sklady + uživatelské parametry, pak se pomocí pár kliknutí dají tato nastavení zkopírovat na jiného uživatele, nebo lze i vytvořit zcela nového uživatele, který bude mít automaticky tatáž nastavení.
  • Nově je zde i možnost přidělení práv na vytvoření nového hlášení. Uživatelé tedy budou mít přístup kupříkladu ke všem strojům, ale hlášení budou moci naspat jen na Vámi zvolené stroje.

Jedná se o výčet pouze několika málo novinek a na vylepšování programu neustále pracujeme, abychom poskytli co nejkomfortnější práci s programem a umožnili další možnosti plánování, řízení a evidence podnikové údržby.

Případné dotazy ohledně dodání nové verze programu PROFYLAX Vám rádi zodpovíme.

 

Translate »