How Can We Help?

Obsah

Body odstávky

PROFYLAX umožňuje definovat body odstávek, které umožňují zefektivnění plánování údržby v době odstávek a vytvoří další možnost filtrování strojů. Bod odstávky znamená určitou množinu strojů, kde při provádění údržby, byť na jednom stroji z této množiny, dojde k odstavení všech strojů v dané množině strojů, tzn. bodu odstávky. Proto je velmi důležité vhodně nadefinovat hierarchii všech bodů odstávek.

 

Jak to funguje?

Nejprve je zapotřebí nadefinovat jednotlivé body odstávek, které se následně přiřadí ke strojům. Sestaví se plán odstávek. Příklad: Řekněme, že první týden v červenci bude odstavena nějaká linka. Na danou linku se tedy v PROFYLAXU naplánuje odstávka na daný týden. Tím PROFYLAX dostane informaci, že tento týden se na zvolené lince nebude pracovat a bude se snažit na tuto odstávku přesunout co nejvíce údržeb, čímž minimalizuje prostoje.

Jak PROFYLAX pozná, kterou údržbu může přesunout a kterou ne? V Druhy údržby se definuje tzv. toleranční pole, o které PROFYLAX může údržbu posunout. Body odstávky fungují tak, že přesunou všechny údržby, které se mohou přesunout (dle nadefinované toleranci) do termínu odstávky. Každý druh údržby, který chceme takto přesouvat musí mít zaškrtnuto pole v Plán odstávek?.

 

Dále je potřeba v záložce Servis/Globální parametry mít zaškrtnuto Plán odstávek linek.

 

Definování bodů odstávky

Přístup k Body odstávky je možný buď přes ikonu v panelu nástrojů nebo v hlavní liště přes Hier. číselníky/Body odstávky → záložka Detail.

             

 

 

Definice bodů odstávek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (defaultně PODNIK – v našem případě přejmenováno na PROFYLAX) a k němu se definují podřízené body odstávky pomocí tlačítka tak, že se postavíte na Bod odstávky, ke kterému chcete zadat podřízenou položku. Každý bod odstávky má svůj jednoznačný kód a název, který je potřeba zadat. Je tedy nutné změnit hodnoty Kód a Název na Vámi požadované hodnoty. Kód nesmí být nikdy duplicitní a ideálně ani ponechán v základním defaultním nadefinování (New1, New2…)!

Do pole Popis lze vepsat jakoukoliv poznámku k danému bodu odstávky.

 

Bod odstávky máte možnost odstranit pomocí tlačítka. Pozor však na to, že odstraněním vybraného bodu odstávky dojde zároveň k odstranění i všech jeho podřízených položek!

Přidá položku stejné úrovně, na jaké stojíme v hierarchii.

Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k umožnění přesunutí položky v hierarchii pomocí přetažení myší.

Umožňuje rozbalení či sbalení hierarchie.

 

V záložce „Stroje s daným BO“ lze zobrazit všechny související stroje, tzn. stroje se zadaným nákladovým střediskem.

 

PROFYLAX umožňuje i řadu dalších možností – zobrazení karty stroje či mnohé možnosti tisku.

 

Přiřazení bodu odstávky ke stroji

Po nadefinování bodů odstávek se přiřadí každému stroji související bod odstávky, a to na kartě stroje na záložce Detail.

 

Sestavení pevného plánu odstávek

Sestavení plánu odstávek lze dvojím způsobem:

a) v hierarchickém číselníku Body odstávky

Přes ikonulze vytvořit nový Pevný plán odstávek, ve kterém je zapotřebí nadefinovat data od do (DatumOd a DatumDo). Touto metodou se vytváří plán odstávky vždy na konkrétní bod odstávky. V našem případě byl v záložce Detail vybrán bod odstávek (1-1.linka) a následně překliknuto na Pevný plán odstávek – tento plán se bude tedy vztahovat pouze na zvolený bod odstávky.

b) v menu Plánování/Pevný plán odstávek linek

Přes ikonu lze vytvořit nový Pevný plán odstávek linek, ve kterém je zapotřebí nadefinovat data od do + je zapotřebí vybrat i Bod odstávky. Zde se tedy můžou nadefinovat odstávky postupně pro všechny linky, čímž se vytvoří přehledný soupis všech plánů odstávek na jednotlivé linky.

Další možnosti bodů odstávky

V plánu údržeb je záložka Plán odstávek, která zobrazuje veškeré údržby, u kterých je nadefinován Prostoj větší než 0. V tomto seznamu nejsou uvedeny názvy a druhy údržeb, ale body odstávek, kterých se prostoje týkají.

 

Z níže uvedených údržeb se tedy v záložce Plán odstávekPlán údržeb/odstávek bude zobrazovat jen údržba 1DtLisP2, jelikož jako jediná má Prostoj větší než 0.

Translate »